Rooted disclaimer


Op het gebruik van deze website (www.becomerooted.nl) zijn onderstaande
gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website,
wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te
hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie
Rooted BV
 streeft ernaar op deze website altijd juiste en
actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Rooted BV niet in voor de volledigheid,
juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de
website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging
van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden
ontleend. Rooted BV aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de
informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de
website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via
e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Rooted BV en de gebruiker van de website
ontstaan.

 

E-mail
Rooted BV
 garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails
(tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet
kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet
volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Rooted BV te corresponderen, accepteert
u dit risico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Rooted BV heeft geen invloed op websites
van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud
daarvan. Rooted BV aanvaardt
dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van
websites van derden.

 

Intellectuele
eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Rooted
BV
 zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag
niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd,
gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Rooted BV daar vooraf schriftelijke
toestemming voor heeft gegeven. 

 

× Hoe kan ik je helpen?