Written by William ten Zijthoff

07-04-2021

Nieuws, terugblik

for english see below

Terugblik Q1

Rooted is in januari 2021 ontstaan vanuit de visie dat iedereen een eerlijk rendement over zijn of haar investering krijgt. Met de investering zorgt Rooted ook voor biodiversiteit en duurzaamheid door het planten van o.a. een vijgenboom op een stuk land waar al jaren niets meer groeit.

Rooted heeft zich snel ontwikkeld, ondertussen zijn er al 300 obligaties verkocht. Dit hebben wij mede te danken aan de community! Veel investeerders zijn geïnteresseerd in het investeren in de natuur en een hoog rendement. Dit zorgt er ook voor dat mensen graag vertellen over het feit dat ze hebben geïnvesteerd in Rooted.

Ondertussen kunnen we vertellen dat de contacten lopen met landeigenaren in Spanje. Helaas zorgt de huidige situatie ervoor dat Spanjaarden niet eens naar een andere provincie mogen reizen. Gelukkig zijn ook daar versoepelingen in zicht en zodra de inwoners weer meer mogen verplaatsen zal de handtekening gezet worden. Het ligt in de planning om het in mei rond te hebben.

Om iedereen betrokken te houden met de toekomstplannen van Rooted zal er op korte termijn een roadmap op de website geplaatst worden. In deze roadmap zullen wij concreet onze plannen en ideeën voor de rest van het jaar kenbaar maken.

Uiteraard zijn er nog ontzettend veel andere dingen gebeurd het afgelopen kwartaal. Kijk voor al onze nieuwsberichten hier

Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de eerste batch van 1000 bomen zo snel mogelijk behaald is. Ben je net als wij enthousiast over Rooted zeg het dan vooral voort!

Rooted in our shared future.

—————————————————————————–

Rooted was founded in January 2021 from the vision that everyone gets a fair return on his or her investment. With the investment, Rooted also ensures biodiversity and sustainability by planting, among other things, a fig tree on a piece of land where nothing has grown for years.

 Rooted has developed rapidly, meanwhile 300 bonds have already been sold. We owe this partly to the community! Many investors are interested in investing in nature and high returns. This also ensures that people like to talk about the fact that they have invested in Rooted.

 In the meantime, we can tell you that contacts are ongoing with landowners in Spain. Unfortunately, the current situation means that Spaniards are not even allowed to travel to another province. Fortunately, there are also relaxation in sight and as soon as the residents are allowed to move more, the signature will be put. It is planned to be completed in May.

 To keep everyone involved with Rooted’s future plans, a roadmap will be posted on the website shortly. In this roadmap we will express our plans and ideas for the rest of the year.

 Of course, a lot of other things happened in the past quarter. Look for all our news items here

 Together we can ensure that the first batch of 1000 trees is completed as quickly as possible. Are you, just like us, enthusiastic about Rooted, please say so!

Rooted Nieuws - Natuur herstellen unieke investering - Rooted
× Hoe kan ik je helpen?