Written by William ten Zijthoff

27-04-2021

Nieuws,

for english see below

Spanje here we come

Nu de eerste 500 obligaties bijna zijn verkocht hebben Hugo en William besloten om de reis naar Spanje in werking te zetten. In de eerste week van mei hebben ze een aantal afspraken staan in de Zaragoza provincie om het land voor Rooted aan te kopen. Wanneer de handtekeningen zijn gezet, kan het aanplanten van de boomgaard beginnen. Er is bewust gekozen om het land niet te pachten of huren om de risico`s zo laag mogelijk te houden.

De verkoop van obligaties gaat de afgelopen tijd steeds sneller doordat er internationale Sales Advisors worden aangetrokken. Rooted stopt niet bij het huidige  aantal Sales Advisors en is van plan nog verder uit te breiden

Rooted in our shared future

 ————————————————————————-

 With the first 500 bonds almost being sold, Hugo and William decided to plan the journey to Spain. During the first week of May, they set up several appointments in the Zaragoza Province to see some agricultural land and purchase the best possible plot. When the signatures are set, the planting of the orchard can begin. Rooted chose not to lease or hire any plots to keep the risks to a minimum.

 The sale of bonds has been accelerating in recent times due to the recruitment of international Sales Advisors. Rooted does not stop at the current number of Sales Advisors and plans to expand even further

 Rooted in our shared future 

mountains, landscape, nature
× Hoe kan ik je helpen?