Written by Tjerk vd Woude

02-06-2021

Nieuws, corporates

FOR ENGLISH SEE BELOW

Milieudefensie wint historische klimaatzaak

Shell moet CO²-uitstoot verlagen

 De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat Shell in 2030 maar liefst 45% minder CO² moet gaan uitstoten dan in 2019. De zaak werd aangespannen door Milieudefensie en zeventienduizend mede-eisers. Het is wereldwijd voor het eerst dat een groot (olie)bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor klimaatverandering, en een uitstootreductie krijgt opgelegd.

Naast de harde eis van het verminderen van de CO²-uitstoot is gesteld dat het huidige beleid van Shell niet concreet genoeg is. Het gaat niet alleen om de eigen uitstoot, maar ook om die van toeleveranciers en afnemers.

De rechter is van mening dat Shell een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van klimaatopwarming. Het bedrijf heeft haar duurzaamheidsdoelen geformuleerd, “maar het beleid is nog niet concreet genoeg en zit vol met voorbehouden”, aldus de rechtbank woensdag.

Op welke manier het bedrijf de uitstoot van CO2 terugbrengt, mag het zelf bepalen. Het gaat om netto-uitstoot. Dit betekent dat Shell ook uitstoot mag compenseren door bijvoorbeeld bomen te planten bij Rooted, al zou dat dan wel om een behoorlijk aantal gaan!

—————————————————–

Milieudefensie wins historic climate case

Shell must reduce CO² emissions

 The court in The Hague has ruled that Shell must emit no less than 45% less CO2 in 2030 than in 2019. The case was brought by Milieudefensie and seventeen thousand co-claimants. It is the first time worldwide that a large (oil) company has been held liable for climate change and has been ordered to reduce emissions.

In addition to the strict requirement to reduce CO2 emissions, it has been argued that Shell’s current policy is not concrete enough. It is not only about our own emissions, but also those of suppliers and customers.

The judge is of the opinion that Shell should contribute to reducing global warming. The company has formulated its sustainability goals, “but the policy is not yet concrete enough and is full of caveats,” the court said on Wednesday.

It is up to the company to decide how it reduces CO2 emissions. It’s about net emissions. This means that Shell may also compensate emissions by, for example, planting trees at Rooted, although that would be a considerable number!

co2boom
× Hoe kan ik je helpen?