Privacy statement

PRIVACY STATEMENT ROOTED BV, KVK: 

 

Rooted, mede gevestigd aan de Agaatstoep 37 9403 ST ASSEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.becomerooted.nl

W.P. ten Zijthoff is de Functionaris

Gegevensbescherming van Rooted Hij/zij is te bereiken via
william@becomerooted.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rooted verwerkt je persoonsgegevens doordat
je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de
intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@becomerooted.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke
grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rooted verwerkt jouw persoonsgegevens voor
de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of
reclamefolder (middels MailChimp)

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien
dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van
onze diensten en producten

– Eigen marketing doeleinden (niet verstrekken/verkopen aan anderen)

– Je de mogelijkheid te bieden een account
aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rooted neemt niet op basis van
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Rooted) tussen zit. Rooted gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen:

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rooted bewaart je persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorie├źn) van persoonsgegevens:

 

Om aan te tonen wie de eigenaar van de
obligatie is, zijn wij verplicht de volgende gegevens te bewaren voor de
termijn van 20 jaar; (zolang de obligatie loopt) naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer, IBAN. Zonder gegevens kunnen wij niet aantonen wie de
obligatiehouder is. Wie zich beroept op zijn recht om zijn/haar gegevens te
laten verwijderen zal ook niet langer aangemerkt kunnen worden als
obligatiehouder.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rooted verstrekt uitsluitend aan derden en
alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken,
die wij gebruiken

Rooted gebruikt geen cookies of
vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in
te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rooted en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@becomerooted.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Rooted wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rooted neemt de bescherming van jouw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via
info@becomerooted.nl

× Hoe kan ik je helpen?